Thompson Hip Prosthesis Narrow Stem Stainless Steel, Regular Finish

Thompson Hip Prosthesis Narrow Stem Stainless Steel, Regular Finish

Catalogue